Equity คืออะไร

คำว่า Equity Forex นั้น เป็นคำที่นักลงทุนในตลาด Forex จะต้องได้ยินบ่อยๆ แต่บางท่านอาจจะยังไม่ทราบแน่ว่า Equity คืออะไร และมีหน้าที่อะไรในการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex สำหรับใครที่กำลังเกิดความสงสัยเช่นนี้เหมือนกัน ก็สามารถศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน ได้ดังนี้

Equity คืออะไร

Equity คืออะไร ?

ความหมายของ Equity คืออะไร ก็คือ ค่า Equity หรือที่นักเทรดบางท่าน เรียกว่า ค่า Available Margin หมายถึง ยอดเงินทั้งหมดที่เรามี แต่จะยังไม่สามารถถอนออกมาใช้ได้จริง

เนื่องจาก นักเทรดจะต้องทำการปิดออเดอร์นั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งค่า Equity นี้ จะเป็นยอดเงินที่รวมกับ ผลกำไร / ขาดทุน ในการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex และมีสูตรคำนวณ ดังนี้ 

สูตรคำนวณ Equity

Equity = Balance + Floating Profit / Loss        หรือ

Equity = Balance + จำนวนเงินของพอร์ตที่เป็นบวก – จำนวนเงินของพอร์ตที่ติดลบ

ตัวอย่าง การแสดงค่า Equity

1. นักเทรดมียอดเงินอยู่ในบัญชี จำนวน 3000$ ได้ทำการเปิดสัญญาเทรด เป็นจำนวนเงิน 500$ และได้กำไร จำนวน 100$ จะทำให้ค่าของ Equity มีค่าเป็น 3100$  เมื่อเราปิดสัญญา ค่าของ Equity ก็จะกลับมาเป็น 0 อีกครั้ง

2. นักเทรดมียอดเงินอยู่ในบัญชี จำนวน 3000$ ได้ทำการเปิดสัญญาเทรด เป็นจำนวนเงิน 500$ และขาดทุน จำนวน 100$ จะทำให้ ค่าของ Equity มีค่าเป็น 2900$ เมื่อเราปิดสัญญา ค่าของ Equity ก็จะกลับมาเป็น 0 อีกครั้ง

หลักequity คือ

คำศัพท์เพิ่มเติม ที่ใช้คู่กับ Equity คืออะไร

ในการดูค่า Equity นั้น จะต้องมีความรู้จากคำศัพท์อื่นๆ เพิ่มเติมด้วย จึงจะสามารถดูค่า Equity ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงได้รวบรวมคำศัพท์ Forex ต่างๆ ที่ต้องใช้ควบคู่กับค่า Equity เรามาดูกันดีกว่าว่า คำศัพท์เพิ่มเติมที่ใช้คู่กับ Equity คืออะไร ดังนี้

  • Balance

เป็นค่าที่มีความคล้ายกับ ค่า Equity มาก แต่จะแตกต่างกัน คือ ค่า Balance เป็นยอดเงินทั้งหมด ที่นักเทรดทำการฝาก เข้าไปในบัญชี เช่น ฝากเงินเข้าบัญชี จำนวน 200$ ก็จะมียอด Balance จำนวน 200$ ซึ่งสามารถมีหน่วยเป็นได้ทั้งเงินบาท และเงินดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีที่ได้รับเงินโบนัส ก็จะแสดงค่าที่รวมกับโบนัสด้วย เป็นยอดเงินจริงที่ฝากเข้าบัญชี จะไม่รวมกับยอดกำไร / ขาดทุน

  • Margin

เป็นยอดจำนวนเงินที่จะต้องใช้ในการลงทุนทั้งหมด หรือที่เรียกว่า “ เงินประกัน ” ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้อง กับ Leverage ด้วย โดยมีสูตรคำนวณ ดังนี้

Margin = ราคา ณ เวลาที่เปิด x Lot x Contract size / Leverage

  • Free Margin

เป็น Margin ที่สามารถใช้เปิดออร์เดอร์ได้ โดยมีสูตร ดังนี้

Free Margin = Equity – Margin

  • Laverage

คือ จำนวนเงิน ที่นักเทรดยืมมาจากโบรกเกอร์ (Broker) แล้วทำให้เปิดออเดอร์ได้มากขึ้น ถึงแม้จะมีเงินทุนที่น้อยก็ตาม  โดยค่า Laverage จะแสดงผลเป็นเปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่งผลให้นักเทรดรู้สึกสนุก มีความสุข ในการเทรด Forex แบบสั้นๆ

  • Margin Level

เป็นเปอร์เซ็นต์ ที่สามารถบอกระดับ Margin ของนักเทรดได้ว่า เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ โดยมีสูตร ดังนี้

Margin Level = Equity / Margin x 100 %

credit forex คือ

การเพิ่ม Equity เป็นการทำกำไรในการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex ให้ได้มากขึ้น โดยการศึกษาและรู้จักการกำหนด จุด Stop Loss และการกำหนดจุด Take Profit เพื่อให้ได้ทำกำไรเพิ่มขึ้น หากเราทำการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex ได้กำไรเพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้ค่า Equity นั้น เพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย นั่นเอง

ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ Equity

1. ค่าที่แสดงออกมาเป็นบวกนั้น มีความสำคัญกับ ค่า Equity อย่างมาก เพราะหากค่า Equity มีค่าไปทางลบ เกิดการขาดทุนมากๆ หรือขาดทุนบ่อยๆ ก็จะทำให้ ค่าของ Balance นั้น ขาดทุนมากตามไปด้วยเช่นกัน เนื่องจาก ค่า Balance และค่า Equity นั้น ได้มีความเชื่อมโยงกัน

2. หากค่า Equity มีค่าเป็นลบบ่อยๆ อาจจะทำให้นักเทรดต้องสูญเสียเงินจำนวนมาก หรืออาจจะถึงขั้นต้องล้างพอร์ต หากไม่สามารถปิดออเดอร์ เพื่อทำให้กำไรกลับมาเป็นบวกได้ ค่า Equity ในอีกมุมหนึ่ง จึงกลายเป็นเสมือนสัญญาณอันตราย นั่นเอง

3. สิ่งสำคัญที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับค่า Equity คือ จะต้องทำความเข้าใจ และแยกแยะให้ได้ ระหว่างค่า Balance และค่า Equity ควรจำไว้เสมอว่า ค่า Balance คือ เงินต้น ส่วนค่า Equity คือ เงินสุดท้าย เนื่องจาก ค่า Balance และค่า Equity มีความคล้ายกันมาก จึงทำให้นักเทรดบางท่าน ยังเกิดความสับสนอยู่

สรุปเรื่องของ Equity

จากข้อมูลด้านบนนี้ ก็จะทราบได้ว่า ค่า Equity คืออะไร และจะเห็นได้ว่า เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ควรที่จะศึกษาเรียนรู้ เพื่อใช้สำหรับการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex เพราะสามารถใช้เป็นเครื่องมือ ในการช่วยทำให้บัญชีนั้นประสบความสำเร็จ ในการซื้อ – ขาย หรือเทรด Forex ได้ และถ้าหากเรามีการอ่านค่า หรือดูค่าได้อย่างแม่นยำ ก็จะทำให้เรานั้น ดูเป็นนักเทรดมืออาชีพได้อีกเช่นกัน

เมื่อเข้าใจเรื่องของ Equity แล้ว สามารถ วิเคราะห์กราฟ Forex แนวทางการเทรด ตลาดสกุลเงิน ได้ที่นี่…