CandleStick Chart Forex

การเทรดที่ดี คือการเทรดอย่างเป็นระบบ โดยใช้การวิเคราะห์กราฟ ประกอบการตัดสินใจ ในการเปิด – ปิดออเดอร์ ไม่ใช้อารมณ์ หรือขาดสติ ดังนั้นวันนี้เราจึงจะมานำเสนอ เกี่ยวกับเรื่องของกราฟแท่งเทียน หรือ CandleStick Chart Forex ซึ่งเป็นกราฟที่นักเทรดนิยมใช้ในการซื้อขาย หรือเทรดมากที่สุด ซึ่งสามารถศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปใช้ประกอบการซื้อขาย หรือเทรด Forex ได้ดังนี้

กราฟแท่งเทียน

CandleStick Chart Forex หรือ กราฟแท่งเทียน

หลายคนคงรู้จัก CandleStick Chart Forex ในนามของกราฟแท่งเทียน โดยเป็นกราฟที่มีลักษณะเป็นแท่ง และมีไส้อยู่ตรงกลาง มีรูปร่างคล้ายกับเทียน ซึ่งเป็นกราฟที่แสดงผลของราคาที่กำลังเกิดขึ้น ณ ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง ขึ้นอยู่กับ การเลือกช่วงเวลาของการเทรดว่าต้องการดูช่วงเวลาแบบไหน

เช่น รายนาที ราย 5 นาที ราย 15 นาที 30 นาที 1 ชั่วโมง 4 ชั่วโมง 1 วัน เป็นต้น ซึ่งช่วงเวลา จะเป็นตัวกำหนด ความยาวของกราฟแท่งเทียน

เมื่อกราฟแท่งเทียน มีสีเขียว หมายถึง การมีแรงซื้อจำนวนมาก หรือราคาขึ้นแต่ถ้าหากกราฟแท่งเทียน มีสีแดง หมายถึง การมีแรงขายจำนวนมาก หรือราคาลง

ส่วนประกอบ กราฟแท่งเทียน

รูปแบบของ กราฟแท่งเทียน หรือ CandleStick Chart Forex

รูปแบบที่ 1 : Doji

เป็นกราฟที่ ที่มีการอ่านค่าง่ายที่สุด และการแสดงผลของราคาเปิด กับราคาปิดจะอยู่ในตำแแหน่งที่ใกล้เคียงกัน บางครั้งก็จะอยู่จุดเดียวกัน ท่านสามารถสังเกตได้ว่า หากค่าเงินของสกุลเงินใด มีความผันผวนสูงมากในช่วงเวลานั้น การเกิด Doji จะเป็นสัญญาณที่คอยบอกว่า Trend จะมีการเปลี่ยนแนวโน้มในเร็วๆ นี้

หากเป็นช่วงขาขึ้น แล้วเกิด Doji ก็อาจจะคาดการณ์ได้ว่า ราคาอาจจะมีการปรับฐาน หรือเปลี่ยนเป็นขาลงและในทางกลับกัน หากเป็นช่วงขาลง แล้วเกิด Doji ก็อาจจะคาดการณ์ได้ว่า ราคาอาจจะมีการปรับขึ้นบ้าง หรือเปลี่ยนแนวโน้ม เป็นขาขึ้น

ประเภทของ แท่งเทียน doji

รูปแบบที่ 2 : Engulfing Pattern

รูปแบบ Engulfing Pattern หรือที่นักเทรดเรียกกันว่ารูปแบบกลืนกิน ซึ่งเป็นรูปแบบที่แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

1. Bullish Engulfing 

หมายถึง การที่ราคาอาจจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาขึ้น เนื่องจากมีแรงซื้อเข้ามา และเหนือกว่าแรงขายมากทำให้ราคานั้น พุ่งขึ้นสูง เป็นช่วงที่แรงซื้อเข้ามาควบคุมราคา อาจจะทำให้ราคามีโอกาสขึ้นต่อได้อีกเราเรียกว่า กระทิงกินหมี

รูปแบบ Bullish Engulfing

2. Bearish Engulfing

หมายถึง การที่ราคาอาจจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลง เนื่องจาก มีแรงขายมากกว่าแรงซื้อ ทำให้ราคามีโอกาสลงต่อ ซึ่งมีเป็นผลที่ตรงกันข้ามกับ Bullish Engulfing เราเรียกว่า หมีกลืนกระทิง

รูปแบบ Bearish Engulfing

รูปแบบที่ 3 : Hammer

รูปแบบ Hammer หรือที่นักเทรดเรียกกันว่า กราฟรูปแบบค้อน โดยแสดงจุดกลับตัวหลังจากที่ราคาลงมา สักพักหนึ่ง แล้วได้มีแรงซื้อกลับค่อนข้างมาก ทำให้ตลาดปิด ณ ราคาจุดสูงสุด หรือเกือบจะสูงสุด

เมื่อกราฟเป็นรูปแบบ Hammer แล้ว เราจะต้องดูแท่งเทียนต่อไปด้วย ว่าเป็นแท่งอะไร หากเป็นแท่งสีเขียวอาจจะหมายความว่า ราคามีโอกาสกลับตัวขึ้นไปได้

แท่งเทียน Hammer

รูปแบบที่ 4 : Hanging Man

รูปแบบ Hanging Man หรือที่นักเทรดเรียกกันว่า กราฟรูปแบบคนแขวนคอ โดยแสดงผลตรงกันข้าม กับรูปแบบค้อน คือเมื่อถึงจุดกลับตัวหลังจากที่ราคาขึ้นมาสักพักหนึ่ง แล้วได้มีแรงขายเข้ามาทำให้ตลาดปิด ณ ราคาจุดต่ำสุด

เมื่อกราฟ เป็นรูป Hanging Man แล้ว เราจะต้องดูแท่งเทียนต่อไปว่าเป็นแท่งอะไร หากเป็นแท่งสีแดง ราคาลงต่อจนทำจุดต่ำสุดใหม่นั่นหมายความว่า ราคามีโอกาสลงต่อเรื่อยๆ หรืออาจจะเปลี่ยนแนวโน้มเป็นขาลง

แท่งเทียน Hanging Man

ความหมายของ ตัวแท่งเทียน และไส้เทียน

  • ไส้เทียน เกิดขึ้นได้ เนื่องจาก ราคามีการเปลี่ยนแปลง มีทั้งแรงซื้อ และแรงขาย
  • ไส้เทียน ด้านล่างยาว แสดงว่า มีแรงซื้อ จำนวนมาก แรงขาย แนวโน้มขาลง อ่อนแอลง
  • ไส้เทียน ด้านบนยาว แสดงว่า มีแรงขาย จำนวนมากกว่า แรงซื้อ แนวโน้มขาขึ้น อ่อนแอลง
  • ตัวแท่งเทียน ที่มีลักษณะสั้น แสดงว่า มีความแข็งแรง ของแรงซื้อ หรือแรงขายน้อย มีการปรับราคา เพียงเล็กน้อย
  • ตัวแท่งเทียน ที่มีลักษณะยาว แสดงว่า มีความแข็งแรง ของแรงซื้อ หรือแรงขาย อย่างมาก

สรุป กราฟแท่งเทียน สำคัญหรือไม่

จากที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง CandleStick ChartForex มาจากด้านบนนี้ จะเห็นได้ว่า กราฟแท่งเทียน มีประโยชน์ต่อการซื้อขาย หรือเทรดForex อยู่ไม่น้อย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องมีการ วิเคราะห์กราฟแท่งเทียน ในรูปแบบต่างๆ เพื่อติดตามทิศทางแนวโน้มของราคา ก่อนการเปิดออเดอร์ซื้อขาย หรือเทรดForex นั่นเอง